Konkursikutse kolme finantsteenuste sektoris tegutseva Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa kindlustus- ja tööandjapensionide järelevalve) ühise apellatsiooninõukogu liikmete määramiseks