Zadeva C-421/11 P: Sklep Sodišča z dne 7. februarja 2012 – Total SA, Elf Aquitaine SA proti Evropski komisiji (Pritožba — Uredba (ES) št. 1/2003 — Konkurenca — Omejevalni sporazum — Trg metakrilatov — Pojem „podjetje“ — Domneva o odločilnem vplivu — Obveznost obrazložitve — Načelo dobrega upravljanja — Razširitev učinka pravnomočnosti — Množilni faktor za zagotavljanje odvračalnega učinka — Nedeljivost globe — Neomejena pristojnost)