Zaak C-421/11 P: Beschikking van het Hof van 7 februari 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Mededinging — Mededingingsregeling — Markt van methacrylaat — Begrip „onderneming” — Vermoeden van beslissende invloed — Motiveringsplicht — Beginsel van behoorlijk bestuur — Uitbreiding van het gezag van gewijsde — Vermenigvuldigingsfactor voor afschrikkende werking — Ondeelbaarheid van geldboete — Volledige rechtsmacht)