Lieta C-421/11 P: Tiesas 2012. gada 7. februāra rīkojums — Total SA, Elf Aquitaine SA /Eiropas Komisija (Apelācija — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Metakrilātu tirgus — “Uzņēmuma” jēdziens — Prezumpcija par izšķirošu ietekmi — Pienākums norādīt pamatojumu — Labas pārvaldības princips — Res judicata spēka paplašināšana — Palielinošā faktora piemērošana preventīvas ietekmes nodrošināšanai — Naudas soda nedalāmība — Neierobežota kompetence)