Kohtuasi C-421/11: Euroopa Kohtu 7. veebruari 2012 . aasta määrus — Total SA, Elf Aquitaine SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Konkurents — Kartell — Metakrülaatide turg — Mõiste „ettevõtja” — Otsustava mõju eeldus — Põhjendamiskohustus — Hea halduse põhimõte — Seadusjõu laiendamine — Hoiatava mõju tagamiseks kohaldatav kordaja — Trahvi jagamatus — Täielik pädevus)