Kirjalik küsimus E-5227/10 Chris Davies (ALDE) komisjonile. Natura 2000 ala määramine