2013/32/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 19. detsember 2012 , millega muudetakse otsust EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt Euroopa Keskpangale koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2012/33)