Kohtuasi C-1/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. märtsi 2012 . aasta otsus (Verwaltungsgericht Mainz — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH versus Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (Keskkond — Määrus (EÜ) nr 1013/2006 — Artikli 18 lõiked 1 ja 4 — Teatavate jäätmete saadetised — Artikli 3 lõige 2 — Kohustuslik teave — Jäätmetekitaja isik — Vahendaja poolt märkimata jätmine — Ärisaladuse kaitse)