Věc C-1/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. března 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Mainz — Německo) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH v. Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) ( „Životní prostředí — Nařízení (ES) č. 1013/2006 — Článek 18 odst. 1 a 4 — Přeprava některých odpadů — Článek 3 odst. 2 — Povinné informace — Totožnost původce odpadů — Neuvedení údaje zprostředkujícím obchodníkem — Ochrana obchodního tajemství“ )