Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1558 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som fodertillsats för katter och hundar (innehavare av godkännandet: Centro Sperimentale del Latte) (Text av betydelse för EES.)