Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1558 на Комисията от 17 октомври 2018 година за разрешаване на нова употреба на препарата от Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) като фуражна добавка за котки и кучета (притежател на разрешението Centro Sperimentale del Latte) (Текст от значение за ЕИП.)