Kirjalik küsimus E-011073/10 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Keskkonnasäästlikud kliimaseadmed