Komisjoni otsus, 18.07.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6622 - BANCO SANTANDER / KREDYT BANK / ZAGIEL) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)