Riigiabi – Hispaania – Riigiabi C 23/10 (ex NN 36/10) – Abi maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks – Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohaselt EMPs kohaldatav tekst