Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 379/2011, 18. aprill 2011 , millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris nimetus [ „Kiełbasa jałowcowa” (GTE)]