Komisjoni otsus, 21.03.2011, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6138 - BANQUE PRIVEE 1818 / MESSINE PARTICIPATIONS / ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE / ROTHSCHILD & CIE GESTION / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult prantsusekeelne tekst on autentne)