Kirjalik küsimus E-011104/10 Jürgen Creutzmann (ALDE) komisjonile. Kaasaskantavate ja statsionaarsete hapnikuballoonide täiteventiilide või täiteotsakute normeerimine