Kirjalik küsimus E-3217/10, mille on esitanud Tadeusz Cymański (ECR) komisjonile. Loomkatsete alternatiivid