Gemensamma forskningscentrumet – Utlysning av ledig tjänst – Generaldirektör (lönegrad AD 15) (Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) – KOM/2010/10279