GR Spoločné výskumné centrum — Oznam o výberovom konaní na obsadenie miesta generálneho riaditeľa (trieda AD 15) (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) — KOM/2010/10279