DG Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur-generaal (rang AD 15) (Artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2010/10279