Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāts — Sludinājums par vakanto ģenerāldirektora amatu (AD 15 pakāpe) (Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts) — COM/2010/10279