Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas — Pranešimas apie konkursą generalinio direktoriaus pareigoms (AD 15 kategorija) (Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis) — COM/2010/10279