Teadusuuringute ühiskeskuse peadirektoraat — Teade peadirektori ametikoha täitmise kohta (palgaaste AD 15) (Personalieeskirjade artikli 29 lõige 2) — KOM/2010/10279