Euroopa Ülemkogu kohtumise ( 28. – 29. juuni 2012 ) järeldused Euroopa Parlamendi 4. juuli 2012 . aasta resolutsioon Euroopa Ülemkogu 2012. aasta juunis toimunud kohtumise kohta (2011/2923(RSP))