Kirjalik küsimus E-2816/10, mille on esitanud Philip Claeys (NI) komisjonile. Toetused romidele