Kohtuasi T-419/03: Üldkohtu 22. märtsi 2011 . aasta otsus — Altstoff Recycling Austria versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Kasutatud pakendite kogumise ja ringluse süsteem Austrias — Ainuõigusklausleid sisaldavad kogumis- ja sortimiskokkulepped — Üksikerandi otsus — Kehtestatud kohustused — Proportsionaalsuse põhimõte)