Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas ELT C 317, 20.11.2010