Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 11. veebruar 2010.$