Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 696/2012, 25. juuli 2012 , teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris