Kirjalik küsimus E-006551/11 Daniel Caspary (PPE), Thomas Ulmer (PPE), Markus Pieper (PPE) ja Herbert Reul (PPE) komisjonile. ELi kavatsus vabastada Hiina lendude süsinikdioksiidimaksust