TITJUR Salerno jt vs. komisjon Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 30. november 1978. # Enrico M. Salerno, Xavier Authié ja Giuseppe Massangioli versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Liidetud kohtuasjad 4, 19 ja 28/78.