Kirjalik küsimus E-011537/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Naistevastane vägivald