Kirjalik küsimus E-0527/10, mille on esitanud Frank Vanhecke (NI) komisjonile. Inimõiguste rikkumine Zimbabwes