Nõukogu resolutsioon 6. detsember 2011 , „Suunised, mis käsitlevad kosmose lisandväärtust ja eeliseid Euroopa kodanike turvalisuse kindlustamisel”