Kohtuasi C-61/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud dalla Corte di Appello di Trento (Itaalia) 10. veebruaril 2011 — Kriminaalasi El Dridi Hassen alias Karim Soufi süüdistuses