Kirjalik küsimus E-1668/10, mille on esitanud Chris Davies (ALDE) komisjonile. Iisraeli kaupade import juudi asundustest