Viimati avaldatud COM-dokumendid, v.a seadusandlikud ettepanekud ja komisjonis vastu võetud seadusandlikud ettepanekud ELT C 37, 10.2.2012