Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud kaubandus- ja arengukomitee 18. veebruari 2019. aasta otsus nr 1/2019 vahekohtunike nimekirja koostamise kohta [2019/391]