Kirjalik küsimus E-010579/10 Paul Rübig (PPE) komisjonile. Kalavarude kahjustamine kormoranide liigikaitsekavaga