Kirjalik küsimus E-7297/10 Liam Aylward (ALDE) komisjonile. Teadusuuringud ja innovatsioon kaheksandas raamprogrammis