Kirjalik küsimus E-002469/11 Marek Henryk Migalski (ECR) komisjonile. Natalia Radzina järjekordne vahistamine