Komisjoni direktiiv 2010/48/EL, 5. juuli 2010 , millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta (EMPs kohaldatav tekst)