Kirjalik küsimus E-001315/11 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Euroopa lõunapiiride kaitse