Kohtuasi T-68/06: Üldkohtu 16. novembri 2011 . aasta otsus — Stempher ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tööstuslike kilekottide sektor — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Trahvid — Aegumine — Rikkumise tõendamine)