Kirjalik küsimus E-004769/11 Franz Obermayr (NI) komisjonile. ELi toetustega seotud oletatavad pettusejuhtumid – teatamine ja sissenõudmine