Kirjalik küsimus E-010009/10 Michael Cramer (Verts/ALE) komisjonile. Avatud raudtee-kaubaveo turg: klassi 66 ühe kabiiniga vedurid Poolas