Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2105 z 10. novembra 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre obchod v súvislosti so zmenou prílohy XII k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, v ktorej sa stanovuje zoznam kolumbijských obstarávateľských subjektov v súlade s ustanoveniami hlavy VI („Verejné obstarávanie“)