Nõukogu otsus (EL) 2017/2105, 10. november 2017, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel kaubanduskomitees võetav seisukoht seoses ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XII lisa muudatusega, millega kehtestatakse Colombia hankijate loetelu kooskõlas VI jaotise („Riigihanked“) sätetega