Kirjalik küsimus P-011312/10 Joe Higgins (GUE/NGL) komisjonile. Iisraeli ebaseaduslikes asundustes toodetavad kaubad